Επιλογή προσωπικού ιατρού

Επιλογή προσωπικού ιατρού


Προϋποθέσεις

Κάθε πολίτης με νόμιμη διαμονή στη χώρα δικαιούται και καλείται να επιλέξει προσωπικό ιατρό. Η υπηρεσία είναι δωρεάν είτε επιλέξετε ιατρό του δημοσίου είτε ιδιώτη. Η επιλογή για τους ανασφάλιστους πολίτες περιορίζεται σε γιατρούς του δημοσίου ενώ αυτοί που διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα μπορούν επιπλέον να επιλέγουν ιδιώτες γιατρούς με την αντίστοιχη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία

- Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τους κωδικούς TaxisNet με OTP (δηλαδή μήνυμα επιβεβαίωσης στο κινητό). Επιπλέον θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

- Εφόσον δεν έχετε δηλώσει το κινητό σας τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία στον σύνδεσμο notify.gov.gr.

- Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον αναζητήσετε εδώ. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας και ΑΦΜ.


Διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

- Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ehealth.gov.gr/p-rv/p (ή απλούστερα το ehealth.gov.gr).

- Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για είσοδο στην υπηρεσία και επιβεβαιώστε κατόπιν τα προσωπικά σας στοιχεία. Προσοχή! Εάν συνδεθείτε στην υπηρεσία με κωδικούς TaxisNet αλλά χωρίς OTP δε θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

- Επιλέξτε την  "Εφαρμογή Προσωπικού Ιατρού".  Στο πεδίο του προσωπικού ιατρού επιλέξτε (ή αλλάξτε) τον προσωπικό σας γιατρό. Ο κατάλογος των γιατρών που θα σας εμφανιστούν βασίζεται σε γεωγραφικά στοιχεία. Αυτά βρίσκονται στο πεδίο "Ατομικά Στοιχεία" και μπορείτε να τα τροποποιήσετε. Οι γιατροί που έχουν συμπληρωμένη τη λίστα των πολιτών που τους αναλογεί εμφανίζονται στο σύστημα ως "μη διαθέσιμοι".


Διαδικασία απ' ευθείας στον ιατρό

Μπορείτε αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας απ' ευθείας στον ιατρό. Για τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (όπως Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ).  Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα σας ενημερώσουν για τους ιατρούς που δεν έχουν συμπληρώσει τη "λίστα" τους και είναι διαθέσιμοι.

Εάν έχετε ασφαλιστική ικανότητα μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε συμβεβλημένο ιδιώτη ιατρό.

Κατά την επίσκεψή σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα (ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης όπως διαβατήριο). Επίσης θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.