Άυλη συνταγογράφηση

Άυλη συνταγογράφηση


Πλεονεκτήματα

Η άυλη συνταγογράφηση σας δίνει τη δυνατότητα να δέχεστε τις συνταγές απ' ευθείας στο κινητό ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που θα επιλέξετε. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται έντυπη και υπογεγραμμένη από τον γιατρό συνταγή.


Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία

- Η πρόσβαση στην πλατφόρμα της άυλης συνταγογράφησης πραγματοποιείται είτε με τους κωδικούς TaxisNet με OTP (δηλαδή μήνυμα επιβεβαίωσης στο κινητό) είτε με απλούς κωδικούς TaxisNet είτε με τους κωδικούς ΑΗΦΥ. Επιπλέον θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

- Εφόσον δεν έχετε δηλώσει το κινητό σας τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία στον σύνδεσμο notify.gov.gr.

- Μπορείτε να προμηθευτείτε από τον προσωπικό σας γιατρό τους κωδικούς ΑΗΦΥ. Αν έχετε κάνει τη εγγραφή σας ηλεκτρονικά και εφόσον έχετε δηλώσει αύλη συνταγογράφηση, λαμβάνετε τους κωδικούς αυτόματα στο e-mail σας.

- Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον αναζητήσετε εδώ. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας και ΑΦΜ.


Διαδικασία

- Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ehealth.gov.gr/p-rv/p (ή απλούστερα το ehealth.gov.gr).

- Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για είσοδο στην υπηρεσία και επιβεβαιώστε κατόπιν τα προσωπικά σας στοιχεία.

- Επιλέξτε "Άυλη συνταγογράφηση" και κατόπιν το πεδίο "Επιθυμώ Άυλη Συνταγογράφηση". Συμπηρώστε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ή/και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιθυμείτε να αποστέλλονται οι συνταγές που σας αφορούν και πατήστε το "Υποβολή".

- Σε λίγα δευτερόλεπτα θα λάβετε ένα PIN (στο κινητό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση) για την επαλήθευση της διαδικασίας. Συμπληρώστε το PIN και ολοκληρώστε την καταχώρηση.


Εκτέλεση συνταγών

- Τη στιγμή της συνταγογράφησης λαμβάνετε ένα sms στο κινητό τηλέφωνό σας ή/και e-mail που σας ενημερώνει για την έκδοση συνταγής. Στο μήνυμα αναφέρεται ο κωδικός της συνταγής (barcode) και η ημερομηνία λήξης της.

- Στο φαρμακείο εκτελείτε τη συνταγή αναφέροντας απλά το barcode.

- Εφόσον έχετε χάσει το barcode ή για κάποιο λόγο δεν παραδόθηκε επιτυχώς, ο φαρμακοποιός έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τη συνταγή σας μέσω του ΑΜΚΑ σας. Σε αυτήν την περίπτωση, τη στιγμή που ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή θα λάβετε νέο μήνυμα με ένα κωδικό PIN. Θα χρειαστεί να αναφέρετε στον φαρμακοποιό σας το PIN ώστε αυτός να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.