Πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ)

Πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο ΥγείαςΑπαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία

- Η πρόσβαση στον ΑΗΦΥ πραγματοποιείται είτε με τους κωδικούς TaxisNet με OTP (δηλαδή μήνυμα επιβεβαίωσης στο κινητό) είτε με τους κωδικούς ΑΗΦΥ. Επιπλέον θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

- Εφόσον δεν έχετε δηλώσει το κινητό σας τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία στον σύνδεσμο notify.gov.gr.

- Μπορείτε να προμηθευτείτε από τον προσωπικό σας γιατρό τους κωδικούς ΑΗΦΥ. Αν έχετε κάνει τη εγγραφή σας ηλεκτρονικά και εφόσον έχετε δηλώσει αύλη συνταγογράφηση, λαμβάνετε τους κωδικούς αυτόματα στο e-mail σας.

- Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον αναζητήσετε εδώ. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας και ΑΦΜ.


Πρόσβαση

- Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ehealth.gov.gr/p-rv/p (ή απλούστερα το ehealth.gov.gr).

- Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για είσοδο στην υπηρεσία και επιβεβαιώστε κατόπιν τα προσωπικά σας στοιχεία. Προσοχή! Εάν συνδεθείτε στην υπηρεσία με κωδικούς TaxisNet αλλά χωρίς OTP δε θα έχετε πρόσβαση στον ΑΗΦΥ σας.


You may also like